Månadslistan

 

          Huvudrubrik:

 

Mynt Auktion 2019, Med Kaffe och tilltugg, Lotteri och en trevlig kväll.

Välkommen!


Kallese till Myntsamlarklubbensgotens Årsmöte den 28 februari 2019Plats: Follingbo byggdegård med mynthandlare Hamrin o svahn

Mynten visas från 18.30

258 49 st 1 kr 40%         370

259 Lot svenskt silver    138

260 30 st 40 % silver       74

261 70 st 10 öringar silver     90

262 Burk med 1 kr nickel       25

263 64 st 50 öringar 40 %      330

264 Lot svenska mynt         5

265 Amerikanska dollar ca 8,5 dollar     80

266 Amerkanska silvermynt        30

267 Lot svenska mynt       5

268 5 öre 1899 1      5

269 5 öre 1950     .01      5

270 Sedlar Gotlands öbank    10

271 Kuriosasedlar     10

272 Myntrör 10 öringar     5


273 Påse med medaljer    15


274 2 st vasamedaljer      10

275 Påse med utländska mynt    5


276 2 st mynthängen    5

277 5 dollar 1966 Bahamas    1+    105

278 Lot med Ryska rubel      25


279 Visbymynt 100 kr silver 1980    1+     40


280 10 kr lokalmynt Visby    5

281 5 kr 1995 Jub FN       5

282 5 st 50 öringar 1953-1957    28

283 3 st 2 kr silver    45

284 4 st 1 kr silver 1913,15,16,18    65

285 5 st 1 kr silver 1923,24,27,28,29     80

286 Lot med Finska mynt      5

287 5 centimes 1885   1?      5

288 5 öre 1906    1     5

289 1 kr 1898    1       40

290 4 skillingbanco 1849    1     40

291 Ficka med Danska mynt      5

292 2 st utländska sedlar        5

293 4 st italienska sedlar               12

294 2 st Danska sedlar    10

295 6 st Kinesiska sedlar    20

296 6 st Kinesiska sedlar    20

297 5 st Kinesiska sedlar    50

Kallese till Myntsamlarklubbengotens Årsmöte !Välkomna
1.
Dagordning Årsmöte

2.
Öppnande

3.
Godkännande av dagordning

4.
Godkännande av kallelse


5.
Val av mötesfunktionärer


Mötesordförande och sekreterare


Justeringsmän inkl.rösträknare

6.
Föredragande av styrelseberättelsen

7.
Föredragande av kassaberättelse & balansräkning

8.
Föredragande av revisionsberättelsen


Beviljande av ansvarsfrihet


9.

Val av Klubbfunktionnärera,

Ordförande 1år 2019b, 
Kassör 1år 2019

c,

Ledamot 2år 2019-20

d,
Ledamot 2år 2019-20Ny / Omval 


Ted Hedastedt   avgår       Ny val


Evert Stridsberg    omval /Ny val

Robert Thunberg   omval / Ny val


Ledamot 2år 2019-20   Ny val
e,

Revisorer (Michael Jansson ,Lars Brolund)

Revisorsupleang


f,


Valberedning  


10.


Behandling av inkommna skrivelser & motioner

11.


Frågor att hänföra till styrelsen12.      Avslutning

årtalsbokstav B=2014 positionsnummer 60 (högsta möjliga) (från en vänlig samlare 2015-10-17),

betecknas med B0.1 i mina tabeller (3:e och 4:e siffran från vänster)

Allt om nya sedlar,  hur man ser årtal i serie Nr:

Välkommen önskar styrelsen

Vi säljer Myntboken 2019 Nr 49 Vi hörs på mötet!

Äldre böcker finns att köpa

konakta Kassören

Om ni har mynt och sedlar att sälja så är klubben

i behov av auktionsmaterial, Mejla klubben på

Eller kontakta Myntmästaren!

 Myntsamlarklubbengoten bildades 1971 och hade vid starten 8 medlemmar. Nu är vi ett 60-tal, men vi vill gärna vi bli fler.

personer i alla åldrar som är intresserade av att samla på mynt sedlar och medaljer, alla är välkommna.

ibland kan vi ha andra aktiviteter som t.ex arbetsplatsbesök utflyckter till roliga mål mm. Möterna avslutas med kaffe.