Månadslistan

 

          Huvudrubrik:

 

Mynt Auktion 2020, Med Kaffe och tilltugg, Lotteri och en trevlig kväll.

Välkommen!


 

Kallese till Myntsamlarklubbengotens Årsmöte den 27 februari 2020
Plats: Follingbo byggdegård med mynthandlare Hamrin o Svahn
Mynten visas från 18.30

352 Pärm med plastfickor     20
353 Bok tyska nödmynt        1
354 Burk med utländska mynt   5 
355 3st okompletta årsset         5
356 Påse med svenska mynt    5
357 Medalj i silver                     20
358 Påse med diverse medaljer   20
359 Påse med diverse medaljer   20
360 100 myntramar                      60
361 1 öre KM präglad på flink o färdig   50
362 1 öre KM 1720 rutad rand        40
363 1 öre KM präglad på merkurius     20
364 2 öre 1873 1    30
365 2 öre 1861 1 30
366 2 öre 1858 1 20
367 1 öre 1858 1 15
368 1 öre 1864 1? 5
369 ½ öre 1858 1 10
370 5 öre 1927 1 230
371 Myntbox        5
372 2 öre SM 1747 smal sköld 1     400
373 2st 1 öre SM        15
374 2st 1 öre SM        15
375 2st äldre kopparmynt     15
376 ½ öre 1631 Säter 2        300
377 1/6 skilling banco 1836 1      5
378 1/4 skilling 1799 pollett 1?    5
379 ½ skilling 1799 pollett 1        30
380 1/6 öre 1600-tal Karl XI 2     10
381 1 öre SM 1761 1?/2             10
382 ½ skilling 1832 Palmqvist 1   50
383 ½ öre 1858 1                        5
384 300 kr jubileumsmynt 2010  0     380


Div böcker auktioneras ut styckvis


Medlems Avgift 2020 200kr. Det går bra att betala Swish
Nr +46705323498 Solveig L. Eller betala till Kassören
Evert på mötet.
Vi kommer skicka inbetalningskort till övriga...
Dagordning Årsmöte

1. Öppnande

2. Godkännande av dagordning

3. Godkännande av kallelse

4. Val av mötesfunktionärer

Mötesordförande och sekreterare

Justeringsmän inkl.rösträknare

5. Föredragande av styrelseberättelsen

6. Föredragande av kassaberättelse & balansräkning

7. Föredragande av revisionsberättelsen

8. Beviljande av ansvarsfrihet

9. Val av klubbfunktionärer Fetstil = Ny/Omval


a Ordförande 1 år 2020                    Jochem Larsson
b Ledamot 1 år 2020                        Evert Stridsberg
c Ledamot 2 år 2020-2021               Björn Wikström
d Ledamot 2 år 2020-2021               Eva Andersson
Sittande ledamöter, ej omval 2020
Ledamot 2 år 2019-2020 Robert Thunberg
Ledamot 2 år 2019-2020 Ingvar Jakobsson


e  Revisorer (Michael Jansson, Lars Brolund)
Revisorsuppleant. Nyval/omval

f  Valberedning. Nyval/omval

10. Behandling av inkommna skrivelser & motioner

Styrelsen föreslår höjning av medlemsavgiften för 2021 med 50kr.

11. Frågor att hänföra till styrelsen

12. Avslutning


Välkomna!


årtalsbokstav B=2014 positionsnummer 60 (högsta möjliga) (från en vänlig samlare 2015-10-17),

betecknas med B0.1 i mina tabeller (3:e och 4:e siffran från vänster)

Allt om nya sedlar,  hur man ser årtal i serie Nr:

Välkommen önskar styrelsen

Vi säljer Myntboken 2020 Nr 50 Vi hörs på mötet!

Äldre böcker finns att köpa

konakta Kassören

Om ni har mynt och sedlar att sälja så är klubben

i behov av auktionsmaterial, Mejla klubben på

Eller kontakta Myntmästaren!

 Myntsamlarklubbengoten bildades 1971 och hade vid starten 8 medlemmar. Nu är vi ett 60-tal, men vi vill gärna vi bli fler.

personer i alla åldrar som är intresserade av att samla på mynt sedlar och medaljer, alla är välkommna.

ibland kan vi ha andra aktiviteter som t.ex arbetsplatsbesök utflyckter till roliga mål mm. Möterna avslutas med kaffe.